Loading…
Language:
  • Српски језик
  • English
Писмо:

Пројектовање

Од концепта до пуштања у рад. Анализа потребе и дефинисање система. Планирање инвестиције и дефинисање пројектног задатка.

Развој

Развој нових софтверских решења и прилагођавање постојећих у складу са вашим логистичким потребама и захтевима пословања.

Подршка

Подршка и саветовање након пуштања у рад – 24 сата  365 дана у години.

img09

Зашто WMS?

Сазнајте више о разлозима за увођење информатичког система у ваше складиште

View more

Информатички систем управљања складиштем

Warehouse Management System (WMS) је кључни део организације логистичког ланца и његова основна сврха је контрола кретања робе у складишту путем праћења и контролисања логистичких процеса . Типична WMS функционалност подразумева надзор над пријемом, складиштењем, комисионирањем и испоруком. Могућност система да контролише и оптимизује кретање робе је заснована на логистичким правилима и способности система да у реалном времену обезбеди инофрмације о статусу и локацији робе, попуњености складишта, пријему и захтевима за испоруку.  

Logisoft BelWMS – Warehouse Management System

  • Искључиво наш производ, сав софтвер је развијен од стране Логисофта, за нас нема тајни у систему који имплементирамо
  • Изузетна флексибилност и прилагодљивост система који се прави у складу са захтевима и начину вашег пословања
  • Повезивање и комуникација са ERP и TMS системима, али и могућност самосталног функционисања у случају да их не користите или тек планирате да их уведете
  • Правовремена и стручна подршка након пуштања система у рад од стране самих твораца система
  • Могућност даљег унапређивања и усавршавања, како ви растете и систем расте у складу са вашим потребама