Loading…
Language:
  • Српски језик
  • English
Писмо:

Од концепта до пуштања у рад

Пројектовање

У току иницијалне фазе пројекта, наш пројектни тим ће приступити прикупљању информација и анализи целог пословног процеса од добављача до потрошача (купца) са свим својим пропратним ефектима. Циљ анализе је да покаже шта од процеса (односно функција) и у којим оквирима у погледу закона, стандарда, тржишта и других меродавних критеријума треба урадити да би се пословни процес одвијао и развијао оптимално.

По извршеној анализи концепт решења углавном садржи следеће елементе (мада не нужно само набројане):

  • Дефиниција власника у систему (један или више власника)
  • Дефинисање матичних података по власнику као и њихових атрибута
  • Дефинисање комуникације са другим системима ако су у окружењу (ERP, TMS, PLC…)
  • Дефинисање радних процеса у њиховој функцији као и улазних/излазних информација
  • Дефинисање радних места у њиховој функцији као и потребне инфраструктуре
  • Дефинисање контролно информативних функција које су потребне за усмеравање рада система у жељеном правцу (параметризација)
  • Дефинисање контроле приступа и рада на систему (контрола корисника)