Loading…
Language:
  • Српски језик
  • English
Писмо:

Комуникација са Infora TMS системом у фирми Gomex

Gomex је имплементирао Infora Route Horizon TMS систем, како би поједноставио и убрзао формирање рутинга и увео бољу контролу возила. Наш WMS систем комуницира са новим TMS системом и прослеђује податке који су потребни за формирање рута и распоређивање возила по њима. Тачни подаци су јако битни за правилан рад овог система, што наш WMS може да пружи. Информације о броју палета, тежини, волумену и типу палете по налозима за испоруку су само једни од података које размењујемо у сва три дистрибутивна центра и разликујемо их по типу робе (амбијентални режим, расхладни, воће и поврће).

Пуштање у рад BelWMS система у Galeb Group

Успрешно смо пустили у рад WMS систем у централном складишту Galeb Group у Шапцу. У оквиру система су обухваћени готови производи свих чланица Galeb групације кроз вишевласничку структуру. Покривен је улаз робе у централно складиште, издавање материјала за потребе производње, пријем и дистрибуција готових производа. Такође је под системом и аутоматско складиште за опслуживање производње потрошним материјалом и алатом.

Проширење система са новим магацином у фирми Minotti

Проширили смо WMS систем на отворено складиште плочица. У овом магацину нема регала, већ се роба складишти на подним локацијама и могуће је ређање палете на палету, и магацин фунцкионише независно од велепродајног и царинског магацина.

Модернизација WMS система у дистрибутивном центру Gomex, Зрењанин

У дистрибутивном центру у Зрењанину извршили смо инсталацију и имплементацију најновије верзије BelWMS система. Све функционалности претходног система су пребачене на нову платформу и многе функције су прилагођене и унапређене. Новом верзијом система је знатно убрзан рад у магацину и осигуран прецизан ток информација и робе.

Имплементација WMS система у фирми Minotti

У новом централном складишту фирме Minotti у Шимановцима пустили смо у рад BelWMS систем, покрили смо складишта велепродаје и јавно царинско складиште. Развили смо комуникацију и спојили WMS са ERP системом Pantheon-ом. У складиште долази роба из иностранства која подлеже царинској блокади, и након царињења роба прелази у велепродајно складиште, одакле се ради дистрибуција робе широм Србије, као и директна продаја купцима на лицу места.

Селидба магацина у UBConnect AS, Осло

Средином новембра 2021. године испратили смо селидбу магацина у фирми UBConnect AS у Ослу, Норвешка. Преселили смо WMS сервер са старе локације на нову и оставили могућност рада у старом складишту. Ново складиште смо обележили баркод налепницама и компленто оспособили радна места за рад са BelWMS системом.

Имплементација BelWMS система у Делишес Хани, Владичин Хан

Крајем Новембра 2021. године имплементирали смо наш BelWMS систем у расхладне коморе за складиштење смрзнутог воћа у фирми Делишес Хани у Владичином Хану, која припада Нектар групацији. Поред улаза робе који се врши на вагама за мерење, покривено је и пребирање смрзнутог воћа, чиме се добија бољи квалитет палете која се продаје купцу. Како се складиштење воћа у коморама врши на металним рамовима, након пребирања за купца, преко система роба се препакује на еуро палете и спрема се за утовар. BelWMS систем је покрио комплетан процес од улаза смрзнутог воћа, преко складиштења и пребирања, до утовара у камион, чиме се постигла комплетна следљивост робе.

Имплементација BelWMS sistema u kompaniji TeamEnergo u Beogradu

TeamEnergo д.о.о је у могућности да понуди услуге инжењеринга за комплексне пројекте у области телекомуникација, енергетике, водовода, канализације, гасовода и обновљивих извора енергије.

Успешно смо почетком Октобра имплементирали WMS систем у фирми TeamEnergo из Београда. Увођењем WMS система покрили смо пословње складишних капацитета у централном складишту у Београду, као и контролу робе у екстерним складиштима на ново отвореним градилиштима. Системом смо покрили задуживање екипа са алатом и опремом и тиме смо осигурали потпуну контролу материјала. Омогућили смо следљивост и праћенје материјала по серијском броју.

Имплементација BelWMS система у компанији Nectar у Бачкој Паланци

Дана 07.06.2021 Логисофт је успешно пустио у рад и извшио имплементацију BelWMS система у производњи сокова Nectar Бачка Паланка. Системом су обухваћена складишта готових производа од производне линије до излаза робе и утовара у камион. Развијен је и комуникациони модул са ERP системом, чиме је покривено комплетно складишно пословање.