Loading…
Language:
 • Српски језик
 • English
Писмо:

Зашто увести WMS?

ЗАШТО УВЕСТИ WMS?

Warehouse Management System (WMS) је кључни део организације логистичког ланца и његова основна сврха је контрола кретања робе у складишту путем праћења и контролисања логистичких процеса . Типична WMS функционалност подразумева надзор над пријемом, складиштењем, комисионирањем и испоруком. Могућност система да контролише и оптимизује кретање робе је заснована на логистичким правилима и способности система да у реалном времену обезбеди инfoрмације о статусу и локацији робе, попуњености складишта, пријему и захтевима за испоруку.  

Да ли се сусрећете са следећим проблемима?

 • Радници у вашем складишту имају проблема са разликовањем артикала који изгледају слично?
 • Имате значајне губитке и број поврата се увећао због испоруке погрешних артикала?
 • Не знате тачно стање залиха жбог честих грешака при испоруци?
 • Роба коју складиштите има рок трајања и битно вам је да имате прецизну слику о улазу, залихама и излазу?
 • Следљивост испоручене робе на нивоу серије и датума производње је од кључне важности у вашем пословању?
 • Константно имате проблема са недостатком или лошом искоришћеношћу складишног простора?
 • Потребан вам је увид у реалном времену о стању залиха и активностима у складишту?

Шта добијате увођењем WMS система?

 • Бржи проток робе од пријема до утоварног налога
 • Потпуну следљивост робе током целог циклуса складиштења
 • Излазност робе по FEFO/FIFO принципу
 • Боље искоришћен складишни простор
 • Повећану тачност при комисионирању, навођено пиковање
 • Бољу контролу и управљање залихама
 • Већу ефикасност и бољу контролу радника у складишту
 • Брже и прецизније инвентуре

Тачност
Повећање тачности приликом пиковања и припреме налога
Ефикасност
Повећање опште ефикасности и убрзавање процеса рада
Следљивост
Потпуна следљивост робе и материјала који пролазе кроз складиште
Смањење трошкова
Смањење укупних трошкова пословања по разним основама

Logisoft BelWMS - најбоље решење за све проблеме вашег складишта!