Loading…
Language:
  • Српски језик
  • English
Писмо:

Имплементација BelWMS система у новом складишту воћа и поврћа компаније Gomex д.о.о.

Компанија Gomex је отворила свој четврти дистрибутивни центар у којем се врши складиштење воћа и поврћа. Logisoft је дистрибутивни центар покрио својим новим специјализованим WMS системом. Систем је специфичан јер је повезан са дигиталним вагама преко којих се врши мерење робе. Ваге су повезане са рачунарима са екраима осетљивим на додир. На овим рачунарима инсталирана је нова апликација развијена од стране Logisoft-а где корисник може видети тежину коју вага очитава. Пријем робе, комисионирање, корекција стања и попис пребачени су на рачунаре, где нова апликација води корисника кроз наведене процесе. Нови систем и другачији процеси рада су веома брзо и лако прихваћени од стране корисника, док је пословање компаније Gomex постављена на нови ниво.

Модернизација WMS система у Gomex-у

У дистрибутивном центру у Зрењанину компаније Gomex, извршено је проширење WMS система са отпремом преко вага. Нови начин рада је подразумевао преузимање података о тежинама и димензијама артикала од 3D скенера, промена процеса пријема робе и складиштења у зависности од висине, тежине робе и висине, носивости локација у регалима, као и појачану контролу отпреме робе мерењем сваке палете, што је убрзало и поједноставило пријем робе и смањило број рекламација у продавницама. Гомекс је овом инвестицијом убрзао и олакшао процесе планирања целог складишног пословања, од набавке робе, преко складиштења, па све до отпреме и транспорта до својих малопродајних објеката.

Потписан уговор о увођењу WMS-a са компанијом БиоПанон д.о.о. из Бачке Паланке

Потписан је уговор са компанијом БиоПанон која се бави производњом млечних производа биолошког порекла.

У оквиру пројекта Логисофт ће извршити интеграцију BelWMS система за управљање складишта у млекари на локацији Бачка Паланка.

Систем ће покривати готове производе од тренутка производње, преко складиштења и контроле квалитета до дистрибуције.

Имплементација система у Expo Commerce у Подгорици

s-expoКоманија Expo Commerce из Црне горе је отворила свој трећи дистрибутивни центар. Након имплементације WMS-a  централном складишту у Котору и регионалном магацину у Бијелом Пољу, Логисофт је врло успешно и у кратком временском року извршио интеграцију свог WMS система у новом складишту у Подгорици.

Имплементација WMS система у фирми Супернова д.о.о.

Почетком маја 2018. године, Логисофт је успешно завршио имплементацију WMS система у фирми Супернова д.о.о. из Београда која се бави дистрибуцијом вина, винског прибора и опреме и јаких алкохолних пића. Примопредаја пројекта је потписана у њиховом складишту на Вилиним водама.

Проширен WMS систем за складиштење амбалаже и репроматеријала у млекари Мегле Бихаћ

Млекара Мегле у Бихаћу проширује постојећи WMS систем да покрива складиште амбалаже, сировина и репроматеријала од улаза робе до крајњег производа. Тиме је системски покривен комплетан процес производње и омогућена следљивост.
Проширење обухвата складиштење амбалаже и сировина неопходних за производњу, као и праћење њиховог утрошка у производњи.

Потписан уговор о увођењу WMS-а са компанијом Супернова д.о.о. из Београда

supernova_logoЛогисофт је са задовољством прихватио сарадњу са фирмом Супернова која се бави дистрибуцијом вина, винског прибора и опреме, и јаких алкохолних пића.

Наш тим ће ставити под контролу WMS система њихово складиште које се налази на локацији Вилине Воде.

Потписан нови уговор о подршци WMS система са компанијом Ралу д.о.о Београд

Нови уговор представља наставак успешне сарадње између наших фирми.

Компанија Ралу је за првих годину дана сарадње са Логисофтом унапредила и проширила оперативне процесе и капацитете складишта, тако да су била неопходна и додатна проширења WMS система.

Потписан уговор о подршци WMS система са млекаром Мегле Хрватска

meggle_osijekНакон годину дана од имплементације система и успешног рада са WMS системом, потписали смо уговор о подршци у производно-дистрибутивном центру компаније Мегле Хрватска. Нови уговор покрива подршку за три дистрибутивна центра у три града у Хрватској – Осијек, Загреб и Сплит.

Компанија Гомекс д.о.о проширује капацитет својих складишта

Компанија Гомекс д.о.о гради нове магацинске просторе у оквиру своја три дистрибутивна центра – дистрибутивни центар и расхладно-дистрибутивни центар у Зрењанину и дистрибутивни центар у Шапцу. Тиме је дупло проширен капацитет складиштења робе, а Логисофт је нове складишне локације покрио својим WMS системом.