Loading…
Language:
  • Српски језик
  • English
Писмо:

Селидба магацина у UBConnect AS, Осло

Средином новембра 2021. године испратили смо селидбу магацина у фирми UBConnect AS у Ослу, Норвешка. Преселили смо WMS сервер са старе локације на нову и оставили могућност рада у старом складишту. Ново складиште смо обележили баркод налепницама и компленто оспособили радна места за рад са BelWMS системом.

Имплементација BelWMS система у Делишес Хани, Владичин Хан

Крајем Новембра 2021. године имплементирали смо наш BelWMS систем у расхладне коморе за за складиштење смрзнутог воћа у фирми Делишес Хани у Владичином Хану, која припада Нектар групацији. Поред улаза робе који се врши на вагама за мерење, покривено је и пребирање смрзнутог воћа, чиме се добија бољи квалитет палете која се продаје купцу. Како се складиштење воћа у коморама врши на металним рамовима, након пребирања за купца, преко система роба се препакује на еуро палете и спрема се за утовар. BelWMS систем је покрио комплетан процес од улаза смрзнутог воћа, преко складиштења и пребирања, до утовара у камион, чиме се постигла комплетна следљивост робе.

Имплементација BelWMS sistema u kompaniji TeamEnergo u Beogradu

TeamEnergo д.о.о је у могућности да понуди услуге инжењеринга за комплексне пројекте у области телекомуникација, енергетике, водовода, канализације, гасовода и обновљивих извора енергије.

Успешно смо почетком Октобра имплементирали WMS систем у фирми TeamEnergo из Београда. Увођењем WMS система покрили смо пословње складишних капацитета у централном складишту у Београду, као и контролу робе у екстерним складиштима на ново отвореним градилиштима. Системом смо покрили задуживање екипа са алатом и опремом и тиме смо осигурали потпуну контролу материјала. Омогућили смо следљивост и праћенје материјала по серијском броју.

Имплементација BelWMS система у компанији Nectar у Бачкој Паланци

Дана 07.06.2021 Логисофт је успешно пустио у рад и извшио имплементацију BelWMS система у производњи сокова Nectar Бачка Паланка. Системом су обухваћена складишта готових производа од производне линије до излаза робе и утовара у камион. Развијен је и комуникациони модул са ERP системом, чиме је покривено комплетно складишно пословање.

 

Пословање у току пандемије COVID-19

У тешко време пандемије вируса COVID-19, трудили смо се да будемо друштвено одговорни, водимо рачуна о здрављу колега и наших сарадника, и из тог разлога смо прешли на рад од куће. Без обзира на тешку ситуацију, све време пружали смо адекватно одржавање система код свих наших клијената који су радили пуним капацитетом и допринели бољом снабдевеношћу трговинских ланаца, како би производи брзо и сигурно дошли до потрошача.

Од 01.06.2020 почели смо да радимо у нашим канцеларијама, уз поштовање свих мера предострожности – дистанцирање, ношење заштитних маски и рукавица, честа дезинфекција радних просторија, избегавање необавезних контаката са нашим пословним партнерима.

Имплементација BelWMS система у компанији Euromont Logistics у Новом Саду

Почетком 2020. године, Логисофт је успешно завршио имплементацију WMS система у логистичком центру Euromont Logistics у Новом Саду. Нашим BelWMS системом смо покрили цело пословање логистичког центра, од улаза робе, складиштења, царињења робе, до излаза робе и наплате логистичких услуга.

По први пут у Србији, извршено је спајање “паметног”, индуковано вођеног, Jungheinrich виљушкара и WMS система, чиме се проширује капацитет комисионе зоне, убрзава се манипулација робом у складишту, добија се на тачности и смањењу људских грешака.

Завршена имплементација BelWMS система у UBConnect AS у Ослу, Норвешка

Почетком новембра 2019. године, Логисофт је успешно завршио имплементацију WMS система у фирми UBConnect AS из Осла у Норвешкој. Нашим BelWMS системом смо покрили целу оперативу и пословање складишта, од улаза робе, преко складиштења, до излаза робе, и тиме осигурали потпуну следљивост материјала и убрзали проток робе, као и доступност тачног стања магацина.

Потписан уговор о увођењу WMS система са компанијом UBConnect AS из Осла, Норвешка

Потписан је уговор са компанијом UBConnect AS из Осла у Норвешкој, која се бави услужном монтажом антена, репетитора, консултантским услугама у пољу телекомуникација.

У оквиру пројекта Логисофт ће извршити интеграцију BelWMS система за управљање складишта у магацину на локацији Осло, Норвешка. Систем ће, поред складишта у Ослу, покривати и потребе пословања и вођења складишта из канцеларије у Београду.

Имплементација BelWMS система у новом складишту воћа и поврћа компаније Gomex д.о.о.

Компанија Gomex је отворила свој четврти дистрибутивни центар у којем се врши складиштење воћа и поврћа. Logisoft је дистрибутивни центар покрио својим новим специјализованим WMS системом. Систем је специфичан јер је повезан са дигиталним вагама преко којих се врши мерење робе. Ваге су повезане са рачунарима са екраима осетљивим на додир. На овим рачунарима инсталирана је нова апликација развијена од стране Logisoft-а где корисник може видети тежину коју вага очитава. Пријем робе, комисионирање, корекција стања и попис пребачени су на рачунаре, где нова апликација води корисника кроз наведене процесе. Нови систем и другачији процеси рада су веома брзо и лако прихваћени од стране корисника, док је пословање компаније Gomex постављена на нови ниво.

Модернизација WMS система у Gomex-у

У дистрибутивном центру у Зрењанину компаније Gomex, извршено је проширење WMS система са отпремом преко вага. Нови начин рада је подразумевао преузимање података о тежинама и димензијама артикала од 3D скенера, промена процеса пријема робе и складиштења у зависности од висине, тежине робе и висине, носивости локација у регалима, као и појачану контролу отпреме робе мерењем сваке палете, што је убрзало и поједноставило пријем робе и смањило број рекламација у продавницама. Гомекс је овом инвестицијом убрзао и олакшао процесе планирања целог складишног пословања, од набавке робе, преко складиштења, па све до отпреме и транспорта до својих малопродајних објеката.