Loading…
Language:
  • Српски језик
  • English
Писмо:

Имплементација BelWMS система у Делишес Хани, Владичин Хан

Крајем Новембра 2021. године имплементирали смо наш BelWMS систем у расхладне коморе за складиштење смрзнутог воћа у фирми Делишес Хани у Владичином Хану, која припада Нектар групацији. Поред улаза робе који се врши на вагама за мерење, покривено је и пребирање смрзнутог воћа, чиме се добија бољи квалитет палете која се продаје купцу. Како се складиштење воћа у коморама врши на металним рамовима, након пребирања за купца, преко система роба се препакује на еуро палете и спрема се за утовар. BelWMS систем је покрио комплетан процес од улаза смрзнутог воћа, преко складиштења и пребирања, до утовара у камион, чиме се постигла комплетна следљивост робе.