Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Implementacija BelWMS sistema u Delišes Hani, Vladičin Han

Krajem Novembra 2021. godine implementirali smo naš BelWMS sistem u rashladne komore za skladištenje smrznutog voća u firmi Delišes Hani u Vladičinom Hanu, koja pripada Nektar grupaciji. Pored ulaza robe koji se vrši na vagama za merenje, pokriveno je i prebiranje smrznutog voća, čime se dobija bolji kvalitet palete koja se prodaje kupcu. Kako se skladištenje voća u komorama vrši na metalnim ramovima, nakon prebiranja za kupca, preko sistema roba se prepakuje na euro palete i sprema se za utovar. BelWMS sistem je pokrio kompletan proces od ulaza smrznutog voća, preko skladištenja i prebiranja, do utovara u kamion, čime se postigla kompletna sledljivost robe.