Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Poslovanje u toku pandemije COVID-19

U teško vreme pandemije virusa COVID-19, trudili smo se da budemo društveno odgovorni, vodimo računa o zdravlju kolega i naših saradnika, i iz tog razloga smo prešli na rad od kuće. Bez obzira na tešku situaciju, sve vreme pružali smo adekvatno održavanje sistema kod svih naših klijenata koji su radili punim kapacitetom i doprineli boljom snabdevenošću trgovinskih lanaca, kako bi proizvodi brzo i sigurno došli do potrošača.

Od 01.06.2020 počeli smo da radimo u našim kancelarijama, uz poštovanje svih mera predostrožnosti – distanciranje, nošenje zaštitnih maski i rukavica, česta dezinfekcija radnih prostorija, izbegavanje neobaveznih kontakata sa našim poslovnim partnerima.

Implementacija BelWMS sistema u kompaniji Euromont Logistics u Novom Sadu

Početkom 2020. godine, Logisoft je uspešno završio implementaciju WMS sistema u logističkom centru Euromont Logistics u Novom Sadu. Našim BelWMS sistemom smo pokrili celo poslovanje logističkog centra, od ulaza robe, skladištenja, carinjenja robe, do izlaza robe i naplate logističkih usluga.

Po prvi put u Srbiji, izvršeno je spajanje “pametnog”, indukovano vođenog, Jungheinrich viljuškara i WMS sistema, čime se proširuje kapacitet komisione zone, ubrzava se manipulacija robom u skladištu, dobija se na tačnosti i smanjenju ljudskih grešaka.

Potpisan ugovor o uvođenju WMS sistema sa kompanijom UBConnect AS iz Osla, Norveška

Potpisan je ugovor sa kompanijom UBConnect AS iz Osla u Norveškoj, koja se bavi uslužnom montažom antena, repetitora, konsultantskim uslugama u polju telekomunikacija.

U okviru projekta Logisoft će izvršiti integraciju BelWMS sistema za upravljanje skladišta u magacinu na lokaciji Oslo, Norveška. Sistem će, pored skladišta u Oslu, pokrivati i potrebe poslovanja i vođenja skladišta iz kancelarije u Beogradu.

Implementacija BelWMS sistema u novom skladištu voća i povrća kompanije Gomex d.o.o.

Kompanija Gomex je otvorila svoj četvrti distributivni centar u kojem se vrši skladištenje voća i povrća. Logisoft je distributivni centar pokrio svojim novim specijalizovanim WMS sistemom. Sistem je specifičan jer je povezan sa digitalnim vagama preko kojih se vrši merenje robe. Vage su povezane sa računarima sa ekraima osetljivim na dodir. Na ovim računarima instalirana je nova aplikacija razvijena od strane Logisoft-a gde korisnik može videti težinu koju vaga očitava. Prijem robe, komisioniranje, korekcija stanja i popis prebačeni su na računare, gde nova aplikacija vodi korisnika kroz navedene procese. Novi sistem i drugačiji procesi rada su veoma brzo i lako prihvaćeni od strane korisnika, dok je poslovanje kompanije Gomex postavljena na novi nivo.

Modernizacija WMS sistema u Gomex-u

U distributivnom centru u Zrenjaninu kompanije Gomex, izvršeno je proširenje WMS sistema sa otpremom preko vaga. Novi način rada je podrazumevao preuzimanje podataka o težinama i dimenzijama artikala od 3D skenera, promena procesa prijema robe i skladištenja u zavisnosti od visine, težine robe i visine, nosivosti lokacija u regalima, kao i pojačanu kontrolu otpreme robe merenjem svake palete, što je ubrzalo i pojednostavilo prijem robe i smanjilo broj reklamacija u prodavnicama. Gomeks je ovom investicijom ubrzao i olakšao procese planiranja celog skladišnog poslovanja, od nabavke robe, preko skladištenja, pa sve do otpreme i transporta do svojih maloprodajnih objekata.