Loading…
Language:
 • Srpski jezik
 • English

BelWMS LogView

Opis aplikacije

LogView aplikacija omogućava administrativnu kontrolu celog WMS sistema. Prilagođena je za sve desktop i laptop računare, a pruža brzo, lako i sigurno upravljanje matičnim podacima, dokumentima za ulaz, izlaz i transport robe, kontrolu celokupnog magacina, kako robe tako i strukture skladišta i radne snage. Njena modularnost daje potpunu fleksibilnost i kontrolu pristupa korisnika WMS sistemu, dok svaki korisnik ima mogućnost da stvori sopstveno okruženje za rad.

Funkcionalnosti koje obuhvata osnovni paket je moguće proširiti, u zavisnosti od procesa rada magacina i njegovih potreba.

Funkcionalnost obezbeđena osnovnim paketom

 • Upravljanje matičnim podacima (artikli, klijenti, dobavljači, vozači, vozila, itd.)
 • Kontrola dokumenata za ulaz i izlaz robe i njihova štampa (prijemnica i otpremnica)
 • Formiranje, manipulacija i kontrola transporta (osnova TMS-a)
 • Administracija strukture skladišta – blokiranje i oslobađanje paletnih mesta, zoniranje skladišta
 • Kartica artikala – retroaktivni pregled ulaza i izlaza nekog artikla u određenom vremenskom periodu
 • Lager lista – pregled i administrativno rukovođenje robe u skladištu
 • Štampanje novih ili postojećih barkod nalepnica za operativni rad u magacinu
 • Administracija korisnika i korisničkih prava pristupa
 • Sistem alarmiranja i obaveštavanja korisnika o kritičnim situacijama, alarmantnim stanjima robe, itd.

Slike ekrana (klik za uvećanje)