Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Projektovanje

Od koncepta do puštanja u rad. Analiza potrebe i definisanje sistema. Planiranje investicije i definisanje projektnog zadatka.

Razvoj

Razvoj novih softverskih rešenja i prilagođavanje postojećih u skladu sa vašim logističkim potrebama i zahtevima poslovanja.

Podrška

Podrška i savetovanje nakon puštanja u rad – 24 sata  365 dana u godini.

img09

Zašto WMS?

Saznajte više o razlozima za uvođenje informatičkog sistema u vaše skladište

View more

Informatički sistem upravljanja skladištem

Warehouse Management System (WMS) je ključni deo organizacije logističkog lanca i njegova osnovna svrha je kontrola kretanja robe u skladištu putem praćenja i kontrolisanja logističkih procesa . Tipična WMS funkcionalnost podrazumeva nadzor nad prijemom, skladištenjem, komisioniranjem i isporukom. Mogućnost sistema da kontroliše i optimizuje kretanje robe je zasnovana na logističkim pravilima i sposobnosti sistema da u realnom vremenu obezbedi inofrmacije o statusu i lokaciji robe, popunjenosti skladišta, prijemu i zahtevima za isporuku.  

Logisoft BelWMS – Warehouse Management System

  • Isključivo naš proizvod, sav softver je razvijen od strane Logisofta, za nas nema tajni u sistemu koji implementiramo
  • Izuzetna fleksibilnost i prilagodljivost sistema koji se pravi u skladu sa zahtevima i načinu vašeg poslovanja
  • Povezivanje i komunikacija sa ERP i TMS sistemima, ali i mogućnost samostalnog funkcionisanja u slučaju da ih ne koristite ili tek planirate da ih uvedete
  • Pravovremena i stručna podrška nakon puštanja sistema u rad od strane samih tvoraca sistema
  • Mogućnost daljeg unapređivanja i usavršavanja, kako vi rastete i sistem raste u skladu sa vašim potrebama