Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

BelWMS RFView

Opis aplikacije

RFView aplikacija je prilagođena za mobilne računare sa skenerom koji se koriste u skladištu na operativnom nivou i omogućava lako i sigurno rukovanje materijalom u poslovnom procesu. Razvijena je na Windows CE platformi i radi na uređajima svih poznatijih svetskih proizvođača (Motorola, Datalogic, HoneyWell..).  Bazirana je na klijent-server arhitekturi što omogućava komunikaciju u realnom vremenu između mobilnog računara i servera putem bežične konekcije (Wi-Fi).

Aplikacija je prilagodljiva i pored osnovnog paketa, moguće je razvijanje posebnih modula i funkcionalnosti u skladu sa zahtevima i potrebama klijenta.

Funkcionalnost obezbeđena osnovnim paketom

  • Prijem robe u skladište sa rampe ili iz proizvodnih pogona
  • Razmeštaj paleta po skladišnim lokacijama i prethodno definisanim zonama
  • Očitavanje težinskih barkodova kod neegalizovane robe
  • Manipulacija robom u skladištu, prebacivanje robe sa palete na paletu i kreiranje mešovitih paleta
  • Obrada komisionih naloga (picking) vođena od strane sistema
  • Kontrola utovara komisionirane robe dodeljenim transportima
  • Inventura i popis skladišta, mogućnost popisa po zasebnom lageru ili pojedinačnom artiklu
  • Mogućnost dodele različitih ovlaščenja i nivoa pristupa različitim korisnicima

 

Slike ekrana (klik za uvećanje)