Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Pušten u rad WMS u Megle distributivnom centru u Splitu

meggle_split

Pušten je u rad distributivni centar kompanije Megle u Splitu, koji je po funkcionalnosti vrlo sličan distributivnom centru u Zagrebu, ali sa znatno manjim kapacitetom skladišta. Specifičnost ovog centra su takozvani nalozi za ambulantu, uz pomoć kojih roba izlazi iz skladišta, prodaje se lokalnim prodavnicama i na kraju se roba koja nije raspodeljena vraća u skladište. Kao što je slučaj bio i sa ispostavom u Zagrebu, u ovaj centar dolazi roba iz proizvodno-distributivnog centra u Osijeku.

Puštanjem u rad ovog centra završena je implementacija BelWMS sistema u Hrvatskoj.

Završen projekat uvođenja WMS-a u Megle, Hrvatska

meggle_osijekImplementiranjem WMS-a u Megle mlekari u Osijeku i distributivnom centru u Zagrebu Logisoft je završio je poslednju fazu uvođenja BelWMS-a u regionalne centre kompanije Megle.  Za potrebe Megle Hrvatska su dodatno prilagođeni moduli i funkcionalnosti koji su već implementirani u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Takođe, specifičnost ovog dela projekta je i komunikacija sa SAP ERP sistemom koji je u upotrebi u Hrvatskoj. Razvoj i implementacija komunikacionog interfejsa je urađena u saradnji sa kompanijom S&T iz Zagreba.

Pušten u rad WMS u oba centra u Megle BiH

Izvršena je primopredaja projekta u Megle BiH, koji se sastoji od dva fizički odvojena centra, koji, i pored svoje udaljenosti, funkcionišu vrlo povezano, i zavise jedan od drugog. BelWMS je pušten u rad u proizvodno-distributivnom centru Megle Mljekara d.o.o. Bihać. i distributivno prodajnom centru Megle d.o.o. Posušje.

Moduli i funkcionalnosti koji su prisutni u BelWMS-u za Megle Srbija postoje i u verziji za Megle BiH, s tim da je razvijen jedan dodatni podmodul u okviru komunikacionih modula BelWMS- a. Obzirom da je Megle BiH podeljen u dve, fizički udaljene, radne jedinice bilo je neophodno razviti podmodul u okviru komunikacije, koji pokriva razmenu podataka na između dva sistema (WMS<->WMS), a u cilju prosleđivanja podataka koji su bitni za rad i manipulaciju materijalom u oba centra.

U okviru projekta je kao i u Srbiji uveden interfejs sa ERP sistemom firme Aurasoft iz Pazina koji je u upotrebi u Megle BiH.

 

 

Završena implementacija WMS-a u mlekari Megle Kragujevac

ippU proizvodno-distributinvom centru kompanije Megle u Kragujevcu, Logisoft je uspešno završio prvu od tri etape integracije WMS sistema u Megle cetntrima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, puštanjem u rad verzije BelWMS-a za Megle Srbija. Megle centar u Srbiji ima u svom sastavu proizvodno distributivni centar u krugu fabrike i izdvojeni magacin, na udaljenoj lokaciji od kruga fabrike, sa kojim je razvijena komunikacija, tako da korisnici rade kao da su fizički na istoj lokaciji, tj. u centralnom magacinu u krugu fabrike.

U okviru BelWMS-a za Megle Srbija Logisoft je pustio u pogon i modul za evidentiranje i praćenje proizvodnje - LPView, kojim se evidentira tačna, proizvedena količina određenog proizvoda, po odrećenom proizvodnom nalogu, što je ujedno i ulazna tačka za materijal u skladište iz proizvodnog pogona.

U okviru projekta takođe je uređena i komunikacija sa ERP sistemom firme Aurasoft iz Pazina koji je u upotrebi u mlekari u Kragujevcu.

Regionalna saradnja sa kompanijom Megle

meggle_ws

Veliki svetski proizvođač mleka i mlečnih prerađevina Megle, odabrao Logisoft za realizaciju projekta - Uvođenje skladišnog upravnog sistema u skladišta Megle mlekara, na teritoriji Balkana. U okviru ovog projekta, Logisoft će izvršiti integraciju svog sistema za upravljanje skladištem BelWMS u Hrvatskoj, u Osijeku, kao i dva regionalna centra u Zagrebu i Splitu. Takođe, Logisoft će realizovati WMS u Bosni i Hercegovini u centrima Posušje i Bihać i na kraju, u Srbiji, u Kragujevcu. Pored integracije WMS-a, pred Logisoftom je i zadatak da se poveže sa ražličitim ERP sistemima koji se koriste u različitim centrima.

 

Gomeks rashladni centar

Kompanija Gomeks iz Zrenjanina proširuje posao i tržište. Otvoren Gomeks rashladni centar za distribuciju i preradu svežeg mesa i mesnih prerađevina. Kompanija Logisoft uradila integraciju WMS sistema u rashladni centar Gomeks, koji uključuje sistem mernih jedinica, priključenih na touchscreen računare, na kojima se nalazi nova Logisoft aplikacija, LogScale, integrisana u WMS sistem.

Komunikacioni modul između BelWMS-a i ASW ERP sistema

asw

Sa softverskom kompanijom ASW iz Beograda je urađena integracija nove komunikacije izmedju našeg WMS sistema i njihovog ERP sistema, kod dva zajednička klijenta. Razvoj, prilagodjavanje i integracija komunikacije izmedju ASW Dominus ERP sistema i Logisoftovog WMS  sistema, izvršena je za klijente Gomeks d.o.o. iz Zrenjanina i Ekspo Komerc d.o.o iz Kotora. Novi finansijski sistem, sa novim principima rada, zahtevao je da se WMS prilagodi proceduri rada koja vlada u okviru njega, pa shodno tome je i razvijen novi vid komunikacije.

Polimark – uspešno završena integracija WMS sistema

polimarkU skladu sa svojom poslovnom politikom, koja podrazumeva izradu logističkog rešenja za skladište, po potrebi klijenta (build to order princip), Logisoft d.o.o. je u HBT Logistici, sproveo uvođenje WMS sistema, BelWMS®, prilagođjenim za specifičan način poslovanja i složene procese rada ove kompanije.

HBT Logistika, posluje u okviru Polimark grupe, gde pruža usluge uslužnog skladištenja (3PL), kako drugim firmama, članicama Polimark grupe, tako i eksternim klijentima, što je ceo sistem i procese u okviru njega učinilo dodatno izazovnijim. Specifičan sistem rada i složenost zahtevali su da se odabere izvođač koji ima mogućnost jednostavnog, jeftinog i efikasnog prilaogođavanja WMS–a ka potrebama naručioca, a ne obrnuto, prilagođavanja procesa rada mogućnostima WMS–a, gde je Logisoft bio logičan izbor.