Loading…
Language:
 • Српски језик
 • English
Писмо:

BelWMS LogView

Опис апликације

LogView апликација омогућава административну контролу целог WMS система. Прилагођена је за све десктоп и лаптоп рачунаре, а пружа брзо, лако и сигурно управљање матичним подацима, документима за улаз, излаз и транспорт робе, контролу целокупног магацина, како робе тако и структуре складишта и радне снаге. Њена модуларност даје потпуну флексибилност и контролу приступа корисника WMS систему, док сваки корисник има могућност да створи сопствено окружење за рад.

Функционалности које обухвата основни пакет је могуће проширити, у зависности од процеса рада магацина и његових потреба.

Функционалност обезбеђена основним пакетом

 • Управљање матичним подацима (артикли, клијенти, добављачи, возачи, возила, итд.)
 • Контрола докумената за улаз и излаз робе и њихова штампа (пријемница и отпремница)
 • Формирање, манипулација и контрола транспорта (основа TMS-а)
 • Администрација структуре складишта – блокирање и ослобађање палетних места, зонирање складишта
 • Картица артикала – ретроактивни преглед улаза и излаза неког артикла у одређеном временском периоду
 • Лагер листа – преглед и административно руковођење робе у складишту
 • Штампање нових или постојећих баркод налепница за оперативни рад у магацину
 • Администрација корисника и корисничких права приступа
 • Систем алармирања и обавештавања корисника о критичним ситуацијама, алармантним стањима робе, итд.

Слике екрана (клик за увећање)