Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

BelWMS LPView

Opis aplikacije

LPView aplikacija omogućava jednostavnu kontrolu i evidentiranje ulaza robe iz proizvodnih pogona na operativnom nivou magacina i proizvodnih linija. Klijent aplikacija, koja je razvijena na JavaFX platformi, omogućava lako i fleksibilno konfigurisanje u skladu sa potrebama sistema i pruža mogućnost povezivanja sa eksternim uređajima, kao što su barkod skeneri, vage za merenje robe, PLC kontroleri, itd.

 

Slike ekrana (klik za uvećanje)