Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

BelWMS HCOM

Opis interfejsa

Za potrebe komunikacije u realnom vremenu između WMS-a i drugih informacionih sistema, razvili smo posebne komunikacione interfejse kojima se obezbeđuje sigurna i brza razmena podataka. Do sad smo kod klijenata uspešno realizovali interfejse komunikacije sa ERP sistemima kao što su SAP, Dynamics NAV, Wings, Pantheon, Aurasoft i ASW.

HCOM interfejs je namenjen za razmenu podataka između udaljenih sistema putem TCP/IP infrastrukture (intranet ili internet). Neki od načina prenosa podataka između dva sistema su razmena flat-file, korišćenje međubaze između dva sistema, razmena XML fajlova ili korišćenje web servisa.

Matični podaci o artiklima, klijentima, liferantima, dokumenti najave prijema, naloga, prenosnica, korekcije stanja viškova i manjkova kao i podaci upoređivanja stanja zaliha u dva sistema jednostavno se prenose uz minimalne izmene Host (ERP) sistema. Pored komunikacije sa Host informacionim sistemima, HCOM interfejs omogućava razmenu podataka između izdvojenih BelWMS paketa. Kao i drugi moduli BelWMS paketa i HCOM interfejs odlikuje visok stepen konfigurabilnosti kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe klijenata.