Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Implementacija BelWMS sistema u novom skladištu voća i povrća kompanije Gomex d.o.o.

Kompanija Gomex je otvorila svoj četvrti distributivni centar u kojem se vrši skladištenje voća i povrća. Logisoft je distributivni centar pokrio svojim novim specijalizovanim WMS sistemom. Sistem je specifičan jer je povezan sa digitalnim vagama preko kojih se vrši merenje robe. Vage su povezane sa računarima sa ekraima osetljivim na dodir. Na ovim računarima instalirana je nova aplikacija razvijena od strane Logisoft-a gde korisnik može videti težinu koju vaga očitava. Prijem robe, komisioniranje, korekcija stanja i popis prebačeni su na računare, gde nova aplikacija vodi korisnika kroz navedene procese. Novi sistem i drugačiji procesi rada su veoma brzo i lako prihvaćeni od strane korisnika, dok je poslovanje kompanije Gomex postavljena na novi nivo.