Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Pušten u rad WMS u Megle distributivnom centru u Splitu

Pušten je u rad distributivni centar kompanije Megle u Splitu, koji je po funkcionalnosti vrlo sličan distributivnom centru u Zagrebu, ali sa znatno manjim kapacitetom skladišta. Specifičnost ovog centra su takozvani nalozi za ambulantu, uz pomoć kojih roba izlazi iz skladišta, prodaje se lokalnim prodavnicama i na kraju se roba koja nije raspodeljena vraća u skladište. Kao […]

Završen projekat uvođenja WMS-a u Megle, Hrvatska

Implementiranjem WMS-a u Megle mlekari u Osijeku i distributivnom centru u Zagrebu Logisoft je završio je poslednju fazu uvođenja BelWMS-a u regionalne centre kompanije Megle.  Za potrebe Megle Hrvatska su dodatno prilagođeni moduli i funkcionalnosti koji su već implementirani u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Takođe, specifičnost ovog dela projekta je i komunikacija sa SAP ERP […]

Pušten u rad WMS u oba centra u Megle BiH

Izvršena je primopredaja projekta u Megle BiH, koji se sastoji od dva fizički odvojena centra, koji, i pored svoje udaljenosti, funkcionišu vrlo povezano, i zavise jedan od drugog. BelWMS je pušten u rad u proizvodno-distributivnom centru Megle Mljekara d.o.o. Bihać. i distributivno prodajnom centru Megle d.o.o. Posušje.Moduli i funkcionalnosti koji su prisutni u BelWMS-u za Megle Srbija postoje […]

Završena implementacija WMS-a u mlekari Megle Kragujevac

U proizvodno-distributinvom centru kompanije Megle u Kragujevcu, Logisoft je uspešno završio prvu od tri etape integracije WMS sistema u Megle cetntrima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, puštanjem u rad verzije BelWMS-a za Megle Srbija. Megle centar u Srbiji ima u svom sastavu proizvodno distributivni centar u krugu fabrike i izdvojeni magacin, na udaljenoj lokaciji od kruga fabrike, […]

Regionalna saradnja sa kompanijom Megle

Veliki svetski proizvođač mleka i mlečnih prerađevina Megle, odabrao Logisoft za realizaciju projekta – Uvođenje skladišnog upravnog sistema u skladišta Megle mlekara, na teritoriji Balkana. U okviru ovog projekta, Logisoft će izvršiti integraciju svog sistema za upravljanje skladištem BelWMS u Hrvatskoj, u Osijeku, kao i dva regionalna centra u Zagrebu i Splitu. Takođe, Logisoft će realizovati […]

Gomeks rashladni centar

Kompanija Gomeks iz Zrenjanina proširuje posao i tržište. Otvoren Gomeks rashladni centar za distribuciju i preradu svežeg mesa i mesnih prerađevina. Kompanija Logisoft uradila integraciju WMS sistema u rashladni centar Gomeks, koji uključuje sistem mernih jedinica, priključenih na touchscreen računare, na kojima se nalazi nova Logisoftaplikacija, LogScale, integrisana u WMS sistem.

Komunikacioni modul između BelWMS-a i ASW ERP sistema

Sa softverskom kompanijom ASW iz Beograda je urađena integracija nove komunikacije izmedju našeg WMS sistema i njihovog ERP sistema, kod dva zajednička klijenta. Razvoj, prilagodjavanje i integracija komunikacije izmedju ASW Dominus ERP sistema i Logisoftovog WMS  sistema, izvršena je za klijente Gomeks d.o.o. iz Zrenjanina i Ekspo Komerc d.o.o iz Kotora. Novi finansijski sistem, sa novim principima rada, […]

Polimark – uspešno završena integracija WMS sistema

U skladu sa svojom poslovnom politikom, koja podrazumeva izradu logističkog rešenja za skladište, po potrebi klijenta (build to order princip), Logisoft d.o.o. je u HBT Logistici, sproveo uvođenje WMS sistema, BelWMS®, prilagođjenim za specifičan način poslovanja i složene procese rada ove kompanije.HBT Logistika, posluje u okviru Polimark grupe, gde pruža usluge uslužnog skladištenja (3PL), kako drugim firmama, […]