Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Implementacija BelWMS sistema u novom skladištu voća i povrća kompanije Gomex d.o.o.

Kompanija Gomex je otvorila svoj četvrti distributivni centar u kojem se vrši skladištenje voća i povrća. Logisoft je distributivni centar pokrio svojim novim specijalizovanim WMS sistemom. Sistem je specifičan jer je povezan sa digitalnim vagama preko kojih se vrši merenje robe. Vage su povezane sa računarima sa ekraima osetljivim na dodir. Na ovim računarima instalirana je nova aplikacija razvijena od strane Logisoft-a gde korisnik može videti težinu koju vaga očitava. Prijem robe, komisioniranje, korekcija stanja i popis prebačeni su na računare, gde nova aplikacija vodi korisnika kroz navedene procese. Novi sistem i drugačiji procesi rada su veoma brzo i lako prihvaćeni od strane korisnika, dok je poslovanje kompanije Gomex postavljena na novi nivo.

Modernizacija WMS sistema u Gomex-u

U distributivnom centru u Zrenjaninu kompanije Gomex, izvršeno je proširenje WMS sistema sa otpremom preko vaga. Novi način rada je podrazumevao preuzimanje podataka o težinama i dimenzijama artikala od 3D skenera, promena procesa prijema robe i skladištenja u zavisnosti od visine, težine robe i visine, nosivosti lokacija u regalima, kao i pojačanu kontrolu otpreme robe merenjem svake palete, što je ubrzalo i pojednostavilo prijem robe i smanjilo broj reklamacija u prodavnicama. Gomeks je ovom investicijom ubrzao i olakšao procese planiranja celog skladišnog poslovanja, od nabavke robe, preko skladištenja, pa sve do otpreme i transporta do svojih maloprodajnih objekata.