Loading…
Language:
  • Srpski jezik
  • English

Logisoft BelWMS

LOGISOFT BELWMS

Logisoft BelWMS je informatički sistem upravljanja skladištem (WMS) u potpunosti razvijen od strane Logisofta. Sistem je prilagodljiv i kroji se u skladu sa zahtevima i načinu poslovanja korisnika i u skladu sa modernim logističkim principima i pravilima. U stanju je da radi povezan sa ERP i TMS sitemima, ali i da radi samostalno u slučaju da je to potrebno. Sam sistem je razvijen uz upotrebu modernih informatičkih tehnologija čime je omogućena modularnost i fleksibilnost.

Serverska strana

BelWMS

BelWMS je serverska, modularna, JavaEE aplikacija koja vam pomaže u vašem skladišnom poslovanju. Njena troslojna arhitektura nudi sigurno, brzo i stabilno funkcionisanje sistema i predstavlja njegovo srce u kojem se nalazi cela poslovna logika.

Vodeći računa o osnovnim zakonima logistike, BelWMS vam nudi najsavremenije rešenje za vođenje i kontrolu vašeg skladišnog prostora, koje je prilagodljivo svim tipovima magacina, bez obzira na kapacitet skladišta, broj zaposlene radne snage, količine obrta robe ili tipova materijala. BelWMS, kao celina, pruža sve informacije koje su vam potrebne za dnevno poslovanje i planiranje, kako retroaktivno tako i u realnom vremenu, teži da vam skladišni prostor bude maksimalno iskorišćen, svodeći mogućnost korisničke greške na sam minimum i time omogućuje svakodnevnu finansijsku uštedu i potencijal za konstantan rast i širenje.

Server:
  • Oracle Linux
  • Oracle Database (opciono PostgreSQL)
  • Glassfish Application Server

HCOM – Komunikacioni modul

Za potrebe komunikacije u realnom vremenu između WMS-a i drugih informacionih sistema, razvili smo posebne komunikacione interfejse kojima se obezbeđuje sigurna i brza razmena podataka. Do sad smo kod klijenata uspešno realizovali interfejse komunikacije sa ERP sistemima kao što su SAP, Dynamics NAV, Wings, Pantheon, Aurasoft i ASW.
(…dalje)

Klijentske aplikacije

LogView

Upravljanje skladištem, od prijema robe do kontrole naloga i utovara.

RFView

Aplikacija za mobilne računare. Rad sa robom u samom skladištu.

Statistika

Statistika, izveštaji i grafikoni.

LPView

Kontrola proizvodnih naloga i prijem robe sa proizvodnih linija.

Tehnologije korišćene za razvoj sistema

Java EE
50
C#
20
C++
20
JavaFX
10

O razlozima za uvođenje našeg sistema u vaše skladište