Loading…
Language:
  • Српски језик
  • English
Писмо:

Проширен WMS систем за складиштење амбалаже и репроматеријала у млекари Мегле Бихаћ

Млекара Мегле у Бихаћу проширује постојећи WMS систем да покрива складиште амбалаже, сировина и репроматеријала од улаза робе до крајњег производа. Тиме је системски покривен комплетан процес производње и омогућена следљивост.
Проширење обухвата складиштење амбалаже и сировина неопходних за производњу, као и праћење њиховог утрошка у производњи.